Dermed har statsadvokaten tatt hensyn til 30-åringens fullstendige tilståelse første dag av rettssaken.

— Minimal betydning

— I utgangspunktet mener jeg at 14 år er riktig straff for en slik forbrytelse, men to års fratrekk er passende i denne saken, sa Gabrielsen.

30-åringen nektet lenge å la seg avhøre av politiet, og tilsto først halvannen måned senere. Da hadde han fått innsyn i dokumentene i saken.

— Det betyr at tiltalte visste hvordan saken lå an bevismessig. Saken var allerede oppklart. Tilståelsen i juni hadde minimal betydning for etterforskningen, sa aktor Gabrielsen.

- Tok ansvar

Hamzic ble stukket i magen med en kjøkkenkniv da han konfronterte 30-åringen med at han hadde slått og sparket sin samboer.

23-åringen døde av forblødning på Haukeland sykehus neste formiddag.

— Hamzic og kameratene var vanlige borgere som tok ansvar da en kvinne ble mishandlet. Dette er skjerpende hva gjelder straff, sa Gabrielsen.

Line Ingebrigtsen, som er familiens bistandsadvokat, fremmet et samlet oppreisningskrav på 800.000 på vegne av de etterlatte. Hamzic’ samboer var gravid med parets felles barn da drapet skjedde, og fødte en gutt i juli i fjor.

- Tre år fratrekk riktig

Tiltaltes forsvarer, Kjetil Ottesen, mener at 12 års fengsel er en for streng straff for 30-åringen, og avviste at drapet måtte ses i direkte sammenheng med mishandlingen av eks-samboeren, slik aktor mener.

— Han kunne ikke vite at de fem oppsøkte ham for å avverge videre mishandling. På dette tidspunktet var tiltalte alene i leiligheten sin. Samboeren var ikke der lenger, sa Ottesen i sin prosedyre.

Ottesen mener et fratrekk på tre år vil være riktig i denne saken, og ba avslutningsvis retten idømme 30-åringen en fengselsstraff på rundt 9 års fengsel.