Hele skoleplassen lå dekket av et tykt islag med vann oppå. I 11-tiden i går gikk han fra klasserom til klasserom for å informere om at han helst så at elevene forble innendørs.

— Jeg har snakket med rektorene ved Smørås og Midtun. Der er det like ille, sier Magne Blom.

Kan ikke nekte

— Jeg kan selvsagt ikke nekte elevene å gå ut, hvis de absolutt vil det, tilføyer han.

Bare en håndfull elever trosset rektors oppfordring. Gerd Dyngeland syntes ikke det var noen fornøyelse å ha inspeksjon i storfriminuttet.

— Det er jo helt håpløst å ta seg frem her, sier hun.

Det er Fana bydel som har ansvaret for å strø skoleplassen.

— Jeg forutså at dette kom til å skje, og varslet onsdag morgen om at strøing var tvingende nødvendig. Men ingenting er skjedd, sukker rektor Magne Blom.

Skolen har ansvaret

— Hvem har ansvaret hvis noen skader seg?

— Det er vel skolen, eller rettere sagt jeg, sier rektoren.

Fra sitt kontor skuer han bekymringsfullt ut over elever som balanserer over stålisen.

— Heldigvis har jeg til nå i dag ikke fått meldinger om at noen har slått seg skikkelig, sier han.

For noen år siden ble det slutt på ordningen med fast vaktmester på hver skole. Rektor Blom mener det gjør det vanskeligere å sette inn strakstiltak når slike situasjoner oppstår.

— Måten vedlikeholdet er organisert på nå, virker tungrodd, sier han.

Tok barna med hjem

Skjold skole var ikke den eneste med såpeglatt skoleplass i går. Ved enkelte skoler valgte foreldre å ta de yngste barna med seg hjem da de så hvor glatt det var i skolegården.

Skoledagen i går var den første etter juleferien, og mange foreldre var forbauset over at ikke den skolefrie onsdagen ble brukt til å strø.

— Det hadde vi også håpet, sier rektor Blom ved Skjold skole.

LIVSFARLIG SKOLEPLASS: Utearealet ved Skjold skole var dekket med speilblank is med vann oppå i går.
Foto: Roar Christiansen