GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noAvisen ble i en dom i Bergen byrett tidligere i år fritatt for å betale eiendomsskatt for pressen. Avisen sparer 600.000 kroner i året.Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til BT at byrådet mener det er grunnlag for å anke saken, men har likevel vedtatt ikke å gjøre det.— Vi er kommet til at loven om eiendomsskatt hviler på en gammeldags oppfatning av beskatning av produksjonsmidler, sier Strøm-Erichsen. Byrådet mener dagens lov rammer bedrifter med store og dyre produksjonsmidler ekstra hardt.- Det er urimelig at disse bedriftene skal bli skadelidende. Derfor starter vi arbeidet med å retaksere alle bedrifter som i dag betaler eiendomsskatt. Siktemålet er å avvikle ordningen med eiendomsskatt på produksjonsmidlene.Gjennom retakseringen vil kommunen dekke inn inntektstapet ved å øke skatten noe for alle bedrifter med eiendom.- Vi vet ikke med sikkerhet hvor mange bedrifter dette slår positivt ut for. Men forsiktige overslag tyder på at i overkant av 20 bedrifter vil spare rundt tre millioner i eiendomsskatt.Administrerende direktør Didrik Munch i Bergens Tidende sier han er fornøyd med byrådets beslutning.- Vi har hele tiden ment at denne skattleggingen av vår presse var urimelig. Dersom vår sak fører til at andre bedrifter også slipper en urettferdig beskatning, er selvfølgelig det positivt.I tillegg til det BT sparer, må kommunen betale tilbake 1,2 millioner kroner som er betalt for mye i eiendomsskatt for 1999 og 2000.