Samarbeidet innebærer at Bergensavisen vil levere mesteparten av sitt opplag gjennom Bergens Tidendes distribusjon i ti år. Avisene er nå i ferd med å forberede samarbeidet, som etter planen skal iverksettes innen utgangen av året.

— Ingen endring av avisen

Adm. dir. Didrik Munch i BT understreker at samarbeidet kun dreier seg om levering av avisene, og ikke innholdet i dem.

— Avtalen vil ikke føre til noen endringer i BTs produkt, sier han til bt.no.

— Vil samarbeidet bli utvidet senere?

— Det er ikke en aktuell problemstilling nå, men jeg vil ikke utelukke det, sier Munch.

Samarbeidet omfatter distribusjon av et brutto opplag av BA på nærmere 40,000 aviser daglig. I tillegg distribuerer Bergens Tidende over 100,000 BT daglig og opplaget til Dagens Næringsliv i bergensregionen.

- Begge tjener

Både Bergensavisen og Bergens Tidende vil bedre sin konkurransedyktighet og lønnsomhet gjennom samarbeidet, ifølge en felles pressemelding fra de to avisene.

— For BTs del regner vi med økte inntekter i størrelsesorden 20 millioner kroner. Men kostnadene våre vil også øke når vi skal levere flere aviser, sier Didrik Munch.

Overskuddet skal ikke øremerkes til noe formål, ifølge Munch, annet enn å bedre resultatet for bedriften Bergens Tidende.

- Bedre levering

Avisenes trykkstart endres ikke som følge av avtalen, som innebærer at Bergensavisen Transport AS avvikles så snart dette er praktisk mulig.

Ansvarlig redaktør og adm. dir. Olav Bergo sier at avtalen er positiv for BAs abonnenter og løssalgsforhandlere. Leveringskvaliteten vil bli bedre enn før i bergensregionen og BA vil bli distribuert over en større del av Vestlandet enn før.

Adm.dir. Didrik Munch i Bergens Tidende sier han er tilfreds med at partene har lykkes i å komme frem til en avtale om felles distribusjon. Avtalen vil gi grunnlag for ytterligere forbedringer i distribusjonskvaliteten til Bergens Tidende, sier han.