1. På forsiden skrev vi at Nanna Gjerde hadde en inntekt etter salg av aksjer på 22 millioner kroner. Det rette er selvsagt 30,7 millioner. Formuen var 22 millioner. 2) I oversikten over de 300 rikeste, kom vi i skade for å sette «Inntekt» over oppstillingen over formue og «Formue» over inntektskolonnen. 3) I artikkelen om skatterabatt, står det i teksten til tegningen av Trond Mohn at han fikk 1,7 mrd. i skatterabatt i fjor. Det er selvsagt helt feil. Det rette er at han i beregningen av grunnlaget for formuesskatt, fikk en rabatt på rundt 1,7 mrd. Selve skatterabatten er svært mye lavere. BT beklager overfor både leserne, Nanna Gjerde og Trond Mohn.