• Kundene klaget på at de kun fikk rabatt på noen få av forretningene som var nevnt i et brev fra Vipkort. Ifølge selskapet skyldes dette at generelt informasjonsmateriell ble sendt ut til kunder i hele Norge. De vedgår at et av fem ark i konvolutten kunne misforstås, men påpeker at en liste over deres samarbeidspartnere i Bergen var tilgjengelig på Vipkorts nettsted.
  • Da artikkelen ble publisert på nett, ble overskrift og ingress endret. Bergens Tidende presiserer at det ikke var dekning for å påstå at kundene var «Rundlurt av Vip-kort».
  • Vipkort Norge ble anklaget for å ha brutt en skriftlig avtale med utestedet Exodus. Kortselskapet hadde angivelig forpliktet seg til ikke å inngå rabattavtaler med andre utesteder i Bergen. Så langt Bergens Tidende har klart å bringe på det rene, inneholder kontrakten ingen slik klausul.

– Våre kunder ble derfor urettmessig nektet adgang til utestedet, sier Jørn Wilhelmsen, daglig leder i Norsk Faktura Tjeneste AS, selskapet som eier Vipkort Norge.