BT lever i Ole Brums verden; «ja takk, begge deler»

Jeg leste med interesse leder i BT 14. august og er slett ikke uenig i alt som står der. Den offentlige skolen kan alltid bli bedre og noen innslag av private skoler, som er alternative til den offentlige skolen, er bra.

Men når den rødgrønne regjeringen strammet inn på hvem som skulle få tilby privatskoleplasser er det nettopp fordi de kommersielle skolene undergraver den offentlige skolen. For hver elev som gikk over til private skoler, ble det trukket et fast beløp ut av den offentlige skolen.

Ingen land har klart å opprettholde kvaliteten på den offentlige skolen, når alle med nok ressurser kan kjøpe seg andre alternativ og gjerne høyere status, mens de med få eller ingen ressurser blir igjen i den offentlige skolen.

BT kan gjerne drømme om at «ja takk, begge deler» er mulig, men vi i Arbeiderpartiet har tenkt å fortsatt slå ring om den offentlige skolen. Nettopp en av de mest utjevnende og inkluderende trekk ved fellesskolen er at alle går sammen uansett bakgrunn.

Vi ønsker at privatskolene skal fungere som et supplement til den offentlige skolen og det er det de gjør etter den nye loven. Norske ungdommer slipper å tenke på hvilket «skoleslips>de har før de søker arbeid, og slik vil vi fortsatt ha det.

_Joril Christensen,

Arbeiderpartiet_