Det særskilte etterforskningsorganet for Hordaland (SEFO) hadde anlagt saken mot Trond Nygard-Sture og Gard Steiro. SEFO ville få en rettslig kjennelse for å pålegge journalistene å oppgi kildene til en artikkel som stod i BT 9. desember 2002.

Artikkelen handlet om narkotikahandel og hadde sammenheng med tidligere artikler om dørvaktene i Bergen. BT-journalistene nektet å oppgi sine kilder.

SEFO brakte saken inn for Bergen Tingrett, men fikk ikke medhold, og påkjærte så til lagmannsretten. Kjennelsen kan påkjæres til Høyesteretts kjæremålsutvalg og SEFO har to uker på å bestemme seg for om de ønsker å gå videre.

— Kildevernet skal stå meget sterkt i Bergens Tidende, noe som også er presisert i våre egne etiske regler, og det hadde ikke under noen omstendighet blitt aktuelt å oppgi kildene. Det er likevel viktig at vi også rettslig får medhold i slike saker. Det styrker legitimiteten for kildevernet ute i samfunnet, sier BT-redaktør Einar Hålien i en kommentar.