Det er BTs artikler om tidligere voldsdømte dørvakter i Bergen som er foranledningen til Sefos etterforskning.

Sefo-medlem Ernst G. Hansen bekrefter overfor BT at det er satt i gang en relativt stor etterforskning, for å avdekke politifolks eventuelle brudd på taushetsplikten.

— Saken er prioritert og vi er i full gang med avhørene. Vi håper å komme til bunns i saken, selv om det har vært lite hjelp å få fra BTs journalister, sier Hansen.

— Kan det bli aktuelt å kalle journalistene inn til rettslig avhør?

— Det kan bli aktuelt, men dette har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Hansen.

Ifølge BTs nyhetsredaktør Anne Gjerde har BTs journalister møtt til avhør, selv om kildevernet gjør at de ikke kan bidra med opplysninger utover det som har stått i avisen.

— Hvorfor møter de da til avhør?

— Vi er opptatt av å opptre korrekt, og da er det rett å møte frem. Men alle våre kilder kan føle seg helt sikre på at kildevernet blir ivaretatt, sier Gjerde.

— Er det grunn til å kritisere BTs arbeid med disse artiklene?

— Nei, slik jeg ser det er dette godt og viktig journalistisk arbeid, som belyser forhold av offentlig interesse, sier Gjerde. Hun mener det er merkelig at politiet bruker så store ressurser til å etterforske egne rekker, i stedet for å se nærmere på forholdene som ble avdekket av BT.

Ernst G. Hansen vil ikke ta stilling til politiets prioriteringer. Som Sefo-medlem peker han bare på at de har mottatt klager, både fra politiledelsen og Bergen Vaktvesen AS, og at de derfor har satt i gang etterforskningen.