BT-bussen er imidlertid ikke alene om verdensrekorden. Alle som kjører Øvre Årdal — Bergen eller omvendt, har sin del i den.

Selvsagt er det ikke en offisiell verdensrekord dette. Men BT våger påstanden om at det ingen andre steder i verden finnes en veistrekning på 244 km der så mange som 92,6 av dem går gjennom tunneler. Det utgjør 37,9 prosent av strekningen.

Vi tar med glede imot tips fra leserne om det finnes en tilsvarende veistrekning et annet sted i verden med flere kilometer tunnel enn dette.

Når og hvis det skjer, skal vi trekke tilbake påstanden om verdensrekorden - som tangeres hver dag.

Tett i tett med tunneler

Arild Bergstrøm ved Statens vegvesen i Hordaland har vært Bergens Tidende behjelpelig med å skaffe frem nøyaktige opplysninger om tunnelene på den aktuelle strekningen, med navn og lengden på dem. Det er i sannhet tankevekkende tall.

På den 244 km lange strekningen fra Øvre Årdal til Bergen er det i alt 54 tunneler. Samlet tunneldistanse er altså 92,6 km.

Den 100 km lange strekningen fra Bergen til Voss har ikke mindre enn 39 tunneler på til sammen 31,6 km. Fra Voss til Øvre Årdal er det 15 tunneler med en samlet lengde på 61 km.

- Kor e' du hen?

Ikke alle er like begeistret over at veiene på naturvakre Vestlandet i stigende grad forsvinner inn i mørke tunneler uten utsikt.

Salhusvinskvetten har laget en sang der de ironiserer over at riksveiene på Vestlandet i så stor grad sprenges inn i fjellet. I sangen «Å, Vestland, Vestland, kor e' du hen?» heter det i et av versene:

_«No køyrer me inn i tunnel nr. 1,

eit skikkeleg cruise i naturekte stein.

Me har 2,4 tunnelar pr. mann,

her i dei tusen tunnelars land.»_

Verdens lengste

Når strekningen Voss - Øvre Årdal samlet har så mange kilometer tunneler, er det selvsagt fordi du her finner den 24,496 km lange Lærdalstunnelen - verdens lengste veitunnel. I tillegg må man på samme strekning kjøre gjennom det som var Europas nest lengste veitunnel - Gudvangatunnellen. Den er 11415 meter. Bare Mont Blanc-tunnelen på 11,6 km på grensen mellom Frankrike og Italia var lengre enn Gudvangatunnellen. Da Lærdalstunnellen åpnet, ble europarekorden ettertrykkelig slått av den moderne tunnelen i Sogn og Fjordane.

Den korteste 55 meter

Fodnestunnellen (6,5 km) mellom Fodnes og Lærdal er den tredje lengste, og Flenjatunnellen (5 km) den fjerde lengste blant de 54 tunnelene som ligger innenfor «verdensrekorddistansen». Fløyfjellstunnellen (sørgående løp) med sine 3893 er den femte lengste.

På strekningen Øvre Årdal - Bergen er det fire tunneler med en lengde på rundt 2 km: Stavenestunnellen (2768 meter), Finnsås (2410 meter), Arnanipatunnellen (2131 meter) og Bogetunnellen (2038 meter).

Korteste tunnel er Klenslått (55 meter). Den finner du på strekningen mellom Bergen og Voss.

LENGST I VERDEN: Lærdalstunnelen er verdens lengste veitunnel med sine 24496 meter.

START: BT-bussen startet verdensrekordturen i Øvre Årdal.

INN I HULLET: BT-bussen på vei inn i det lange hullet - Lærdalstunnelen.

I MÅL: BT-bussen er kommet til Bergen, og sjåfør Erik Jensen har satt verdensrekord.

Nilsen Arne
Nilsen Arne
Nilsen Arne
Nilsen Arne