I går ettermiddag bestemte bedriftens styre at Bergens Tidende skal legge om formatet og bli tabloidavis. Omleggingen vil trolig skje i løpet av september 2006, opplyser sjefredaktør Einar Hålien.

— Jeg er glad for dette vedtaket. Vi føler oss sikre på at leserne også vil sette pris på det nye formatet, sier han.

Overgangen til tabloid er blitt utredet i flere år, og vedtaket på gårsdagens styremøte var ingen overraskelse.

- Kvalitet, ikke kvantitet

Selv om Vestlandets storavis krymper formatet, garanterer sjefredaktøren minst like stor journalistikk som i dag.

— Vi har gode erfaringer med søndagsavisen i tabloid, og mener å ha vist at vi kan lage kvalitetsavis i mindre format. Jeg er mer opptatt av kvalitet enn av kvantitet, sier han.

— Er det ikke fare for at BT blir for lik BA og andre tabloide konkurrenter?

— Nei, erfaringene fra søndagsavisen tyder på at leserne ikke oppfatter det slik. Vi har fått svært få, om noen, reaksjoner i den retningen, sier Hålien.

Tabloid hele uken vil komme i to eller flere deler, og magasinene Hus & Hjem, BTMagasinet og TV-Magasinet blir med på lasset.

Planleggingen av tabloiden har foregått i samarbeid med de store regionavisene i Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Ambisjonen er at alle skal gå over til tabloid fra samme tidspunkt.

«Landets beste»

— Nå som avgjørelsen om å gå over til tabloid er tatt, får vi brette opp ermene og lage landets beste tabloidavis, sier klubbleder Rune Valderhaug i BTs redaksjonsklubb.

Valderhaug legger ikke skjul på at det har vært delte meninger blant avisens journalister om å gå fra fullformat til tabloid.

— Men jeg er ikke i tvil om at alle vil stille seg samlet bak vedtaket nå som avgjørelsen er tatt, sier Valderhaug.

Han er glad for at sjefredaktør Einar Hålien har forsikret om at BTs profil skal bevares, også i et nytt format.

— Det mener jeg vi har bevist gjennom de søndagsavisene som er laget i tabloid. Overgangen til tabloid hele uken kommer til å gå bra, sier Valderhaug.

Støttes av Bergo og Matre

— Det høres ut som en god avgjørelse, sier Aftenpostens sjefredaktør Hans Erik Matre i en kommentar til at BT legger om til tabloid.

Aftenposten la om til tabloid i fjor, og Matre - som var sjefredaktør i Bergens Tidende fra 1994 til 1997 - sier omleggingen har vært en suksess. Leserne ønsket et mindre format da avisen spurte dem før omleggingen, og spørreundersøkelser etterpå bekrefter at et mindre format var riktig.

Matre vil ikke tallfeste opplagsutviklingen per i dag, men sier avisopplaget har hatt en positiv utvikling og at den fryktede nedgangen i annonseinntektene heller ikke har slått til.

Redaktør i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, er også positiv.

— Jeg tror det er et riktig valg av BT å gå over til tabloid, sier Olav Terje Bergo.

— Er det en fare for at BA og BT kan bli for like når avisene kommer i samme format?

— Nei. Dessuten er vi i BA vant til at BT følger etter når vi har gjort noe. Men BT vil jo nå møte noen av sine gamle kampanjer mot tabloidformatet i døren. Det er nok mulig at vi graver frem noen av de gamle kampanjene, sier Bergo.

— Kommer omleggingen til å få noen konsekvens for annonseinntektene?

— Det tviler jeg på. Bevegelsene i annonsemarkedet er store, og styres av andre ting enn omlegging av format.

Reklameforeningen positiv

— Vi er utelukkende positive til at Bergens Tidende nå kommer til å gå over til tabloidformat, sier daglig leder i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Benedikte Rasmussen.

Rasmussen tror ikke BT kommer til å tape annonser på omleggingen.

— Det er mulig det blir litt uvant for enkelte annonsører i en overgangsfase, men jeg tror det blir uproblematisk. Annonsen vil være like synlig uansett format, for størrelsen på annonsen er jo tilpasset formatet, sier Rasmussen.

— Er det mulig at BT og BA blir for like når avisene kommer i samme format?

— Nei, det er profil og innhold som skiller de to avisene, og det vil alltid være en forskjell der, sier Rasmussen.

Bare Møre-Nytt igjen

Lokalavisen Møre-Nytt i Ørsta og Volda vil om kort tid trolig være den eneste avisen i Norge som ikke har vedtatt å legge om til tabloid.

— Det spørs hvor lenge vi har råd til å skille oss ut når alle andre går over til tabloid. Vi følger nøye med på situasjonen, og kommer til å vurdere fortløpende om vi skal skifte format. Vi må vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette i fullformat med tanke på forbruket av avispapir og det faktum at stadig flere annonser vil komme i tabloid format, sier redaktør Erik Bergmann.

Møre-Nytt kommer ut tre dager i uken, og har et opplag på 5450.

Sunnmørsposten er fortsatt i fullformat, men legger om til tabloid i mai 2006.