Først klokken 17.30 var nettavisen igjen tilgjengelig for leserne, men en del av nyhetssakene var dessverre forsvunnet fra serveren.Vi arbeider nå med å reparere skadene, og regner med at nettavisen skal fungere som normalt utover tirsdagskvelden. BTs nettutgave beklager de tekniske problemene overfor leserne.