— Dette er en vinn-vinn-situasjon. Får vi til et samarbeid med SiB, er det strålende. Da kan vi gi gass igjen på utbyggingen i Damsgårdssundet, sier administrerende direktør Terje Gilje i Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB).

Konkret snakker samskipnaden og BOB om at SiB skal gå inn og ta en større andel av det prosjekterte høyhuset i tre, like på innsiden av Puddefjordsbroen. BOB ønsker å bygge i 12 etasjer, som i tilfelle vil bli verdens høyeste trehus.

Ønsker en tredel av Trehuset

  • Vi er i dialog med BOB om hvor stor andel av Trehuset SiB kan overta. Det kan bli aktuelt at vi overtar en tredel av prosjektet. Da snakker vi om leiligheter på rundt 60 kvadratmeter, som vil passe godt for studentfamilier, sier rådgiver Ivar H. Henriksen i Studentsamskipnaden i Bergen.

Målet for SiB er at disse studentleilighetene kan gi boliger til rundt 100 studenter.

I tillegg er SiB interessert i gå inn i et samarbeid med BOB på to tomter mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, i den delen av Damsgårdssundet-utbyggingen som ligger nærmest Solheimsviken.

— I dette området har vi et bygg fra før, og på de to tomtene er vi interessert i å bygge et hus med plass til 250 studentboliger, sier Henriksen.

Vil utnytte krisepakken

Det Studentsamskipnaden håper på nå er at de skal få tildelt en solid slump ekstra midler gjennom de krisetiltakene regjeringen skal legge frem 26. januar. Regjeringen har signalisert at den kan støtte offentlige byggeprosjekt som kan settes i verk fort, for å avdempe ledighet i bygg- og anleggssektoren.

I et brev til Kunnskapsdepartementet lister SiB opp en rekke slike prosjekter, både nybygg og rehabilitering av eldre studentboliger.

Til sammen er kostnadene for prosjektene det søkes om innenfor krisepakken beregnet til 986 millioner kroner. Av denne summen håper SiB at staten skal dekke 463 millioner.

  • Du kan gjerne si at vi her øyner et lite kupp. Spesielt gjelder det de prosjektene som omfatter rehabilitering av Fantoft, Hatleberg og Øyjordsveien. Normalt vil slik rehabilitering måtte lånefinansieres, men nå håper vi at staten skal dekke 50 prosent, sier rådgiver Ivar H. Henriksen.

1600 nye studentboliger

Utenom de nevnte nybyggene søker SiB også om bidrag fra krisepakken til nye studentboliger ved Bystasjonen, på Fantoft og Nedre Nattland.

Fra før er SiB i gang med prosjektering av nybygg på Grønneviksøren ved Store Lungegårdsvann og på Fantoft. På Fantoft er arbeidet i gang, og bygget skal begynne å reise seg i mars. På Grønneviksøren er byggestart planlagt senere i 2009.

Til sammen håper SiB at disse prosjektene skal kunne gi over 1600 nye studentboliger i Bergen i løpet av få år.

Strid om byggehøyden

Utbyggingsdirektør Tor-Magne Birkeli i BOB presiserer at det planlagte Trehuset i 12 etasjer ikke er godkjent før det har vært til andre gangs behandling i bystyret. Men han håper det kan skje i løpet av en måned eller to. Huset sprenger rammen for det som normalt godkjennes som byggehøyde.

  • For oss handler dette minst om økonomi. Som inngangsport til den nye bydelen mener vi huset trenger denne høyden, sier Birkeli.

Hva synes du om utbyggingsplanene for flere studentboliger?