KARI PEDERSEN

Høyres «grand old lady» Inger-Margrethe Presterud, nestleder i bydelsstyret Åshild Lund (Ap) og tidligere KrF-politiker, ildsjelen Walther Olsen, er blant de mange som protesterer mot planene om 86 luksusleiligheter i strandkanten på Eidsvågneset.

På tomten der det tidligere var et tankanlegg, ønsker BOB å bygge en vifte av sjøvendte boligblokker. Den høyeste blokken rager 25 meter til værs, tre meter høyere enn oljetankene som sto der tidligere.

Åshild Lund erklærte seg korrekt nok inhabil da bydelsstyret tirsdag kveld skulle ta stilling til den foreslåtte utbyggingen. Flertallet i bydelsstyret endte med å vedta en uttalelse som sier at tallet på leiligheter må ned. Samt at nybyggene ikke må overstige kote 22 — som angivelig skal være høyeste punkt på de gamle oljetankene.

Bydelsstyret krever dessuten at det blir anlagt ny vei ned til det nye boligfeltet, slik at Tømmerbakken og Tømmervågen skånes for trafikk.

Uttalelsen ble vedtatt med støtte fra Ap, Venstre, Høyre og KrF. Mindretallet, Frp, RV og SV stemte for et forslag fra Frp som i sum hilser BOB velkommen i Tømmervågen.

Utbyggingsplanene skal senere opp til full politisk behandling i bygningsrådet og bystyret.

Selv om innslaget av lokalpolitisk makt er stort i Tømmervågen, trekker ikke alle i samme retning.

Åshild Lund, som for øvrig er gift med stortingsrepresentant Leif Lund, har signert en protestliste der de fleste har adresse Tømmerbakken. Beboerne der er opptatt av at det bygges ny tilførselsvei og vil samtidig begrense både høyde på blokkene og mengde leiligheter som skal bygges.

Inger-Margrethe Presterud med adresse Tømmervågen bor slik til at hun vil både se og høre den nye tilførselsveien. Sammen med Ole Hopperstad, som er nabo vegg i vegg, har Presterud levert egne kommentarer til utbyggingsplanen.

De to tar til orde for å krympe utbyggingen og fordele trafikken på de to eksisterende veiene Tømmervågen og Tømmerbakken. Overfor planavdelingen understreker Presterud og Hopperstad at velforeningen ikke taler for dem.

Tredje protesten kommer fra Walther Olsen med adresse Skrenten. Olsen er opptatt av at den nye tilførselsveien blir skjemmende for beboerne på Skrenten.

— Hele prosjektet bryter totalt med nåværende bebyggelse og friluftsområde samt strandlinje og badeplass, skriver Walther Olsen i sin protest.