Administrerende direktør i BOB, Terje W. Gilje, forklarer at alle borettslagene er organisert som egne AS. BOB opererer derfor kun som forretningsfører.

— Spillereglene er veldig tydelige: Så lenge styret holder seg innenfor moms- og skattereglene kan de gjøre som de vil. Generalforsamlingen (GF) er øverste myndighet, og vi har ingen sanksjonsmuligheter, sier han.

Viktig med åpenhet

Også Thor Eek, advokat og avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), understreker at generalforsamlingen har den suverene retten til å sette rammene.

Ifølge Eek er det viktigste at det er åpenhet omkring styrets forbruk.

  • I den grad styret skal ha annen godtgjørelse, bør dette komme tydelig frem i regnskapet, sier han.

Eek trekker frem at det er vanlig at store boligbyggelag arrangerer seminarer med faglig innhold. Han har imidlertid ikke hørt om at borettslag arrangerer budsjettseminarer for seg selv.

Skjønn og fornuft

Øystein Johannesen, administrerende direktør i boligbyggelaget Vestbo, sier at de ikke setter grenser for hvor stor godtgjørelsen til styrene i borettslagene deres skal være på. Det er opp til medlemmene å bestemme.

  • Det finnes ingen absolutte regler for hva som er riktig, her må man bruke skjønn og fornuft. Men det er et problem at de som kritiserer styrer, ofte ikke selv er interessert i å stille til valg, sier han.

Vestbo-sjefen synes det er greit at styret kjøper inn alkohol til avslutninger, jubileum og lignende, så lenge det holdes på et akseptabelt nivå.

To drikkebonger

Mineralen Borettslag i Storbergen Boligbyggelag arrangerer som regel kursvirksomhet på kveldstid, uten at det blir servert alkohol. I styreleder Siren Klakeggs fem år som styreleder har hun deltatt på to seminarer på Solstrand i regi av Storbergen.

— Der er det vanlig praksis at to drikkebonger er inkludert som en del av oppholdet. Alt ut over dette går for egen regning, sier hun.

Angående styrehonorar sier de alle at dette varierer mellom det enkelte borettslag og hvor stor arbeidsbelastningen er.

Mineralen Borettslags styreleder får 17.500 kroner i godtgjørelse pr. år, mens styremedlemmene får 9700.

Gilje i BOB anslår at styreleder kan få et sted mellom 50.000 og 100.000 kroner i året.

  • Mange legger ned enormt arbeid, og noen styreledere har nesten heldagsjobb, sier han.