• Borettslaget har gjort alt de kan for å løse denne saken til beste for alle parter. Det innebærer ikke at andelseier kan gjøre som hun vil.

Det sier BOBs juridiske rådgiver, Gunnar Angaard.

Han understreker at borettslagets styre gjentatte ganger har forsøkt å komme i dialog med andelseieren med tanke på å finne en løsning som ivaretar hennes rettigheter og som ikke går på urimelig bekostning av fellesskapets interesser, men at det ikke har vært mulig.

— I utgangspunktet godkjente laget at hekken ble satt opp, nettopp for å ivareta hensynet til det funksjonshemmede barnet. Men når andelseier i dette tilfellet har lagt beslag på fellesskapets arealer i større grad enn loven legger opp til, finnes det i denne saken ingen annen utvei enn krav om tvangssalg, sier Angaard.

— Alle beboere skal ha fri tilgang til fellesområdene. Når noen foretar inngrep som hindrer dette, er det som å ta seg til rette på borettslagets eiendom og må betegnes som mislighold.

— Skjer det ofte at boliger blir tvangssolgt?

— Det skjer i saker der det foreligger vesentlig mislighold, sier Angaard.

Han understreker at borettslaget har tilbudt en kostnadsfri løsning for flytting av hekken i tråd med styrets opprinnelige godkjenning, men at dette ikke er blitt akseptert.

— I realiteten innebærer andelseiers holdning at borettslaget fratas rådighet over egne arealer, sier Angaard.