Et utvalg nedsatt av eierkommunene konkluderte 19. juni med at BKK burde få øke sin eierandel fra 26 prosent til 49,9 prosent. Eierkommunene deler denne oppfatningen, og mener det er en forutsetning for salget at BKKs egenkapital styrkes med 1,5 milliarder kroner. Et salg vil kunne innbringe Bergen kommune 1,5 milliarder kroner.Resultatet av forhandlingene planlegges presentert for eierne 13. september. Avhengig av forhandlingsresultatet legges det opp til en behandling i eierkommunene i september)/oktober. Det betyr at oppgjøret for et eventuelt salg kan fylle slunkne kommunekasser før nyttår i tid til å brukes alt i 2002.