Byrådsleder Monica Mæland kan se frem til friske kraftpenger også i år, nærmere bestemt 302 millioner kroner. Største eier Statkraft får mest, til sammen 399 millioner kroner.

Det er klart etter at styret i BKK foreslår at utbyttet for regnskapsåret 2011 skal være 800 millioner kroner.

Mer utbytte enn overskudd

— I 2011 deler vi ut mer enn resultatet i morselskapet. I så måte, deles det ut mer enn det som er blitt skapt, sier Birger Schønberg, konserndirektør for økonomi.

BKK-konsernets årsresultat for 2011 er på 1143 millioner kroner, som er nesten en dobling fra året før. Utbyttet utbetales imidlertid på grunnlag av resultatet i morselskapet, som var 558 millioner kroner i 2011.

Det er dermed tredje år på rad energiselskapet deler ut høyre utbytte enn det de har av overskudd.

— Ikke bærekraftig

I 2010 og 2009 ble det hvert år delt ut 1300 millioner kroner, mens morselskapets resultat endte på henholdsvis 725 millioner kroner og 808 millioner kroner.

— Er utbyttepolitikken bærekraftig for selskapet?

— Det er ikke det i lengden, sier Schønberg.

Han forteller at selskapet vurderer utbyttepolitikken løpende sammen med styret og eierne.

— Men det vil være naturlig at utbyttepolitikken endres, sett i lys av de store nettinvesteringene selskapet står ovenfor fremover, fortsetter Schønberg.

— Betydelig bidrag

Resten av utbyttet, til sammen 99 millioner kroner, fordeles på de øvrige 16 eierkommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Askøy kommune vil for eksempel som tredje største eier få utbetalt 19,8 millioner kroner i utbytte fra BKK.

— Sammen med konsernets kjøp og salg av tjenester og overføringer til det offentlige i form av skatter og avgifter, er BKKs bidrag til fellesskapet betydelig, skriver konsernsjef Atle Neteland i BKK en pressemelding.

Som eksempler nevner han at BKK i 2011 overførte ca. 1,3 milliarder kroner til det offentlige i form av skatter og avgifter.

Konsernet kjøpte varer og tjenester for 1,1 milliarder kroner.