MIA GILL

Avtalen innebærer faglig og økonomisk påfyll fra BKKs side, mot utdanning av kompetent fagkraft ved Institutt for elektrofag.

Gjennom avtalen vil BKK stille sine egne ingeniører til disposisjon for undervisning og videreutvikling av elektroingeniør-utdanningen ved høyskolen. Mastergradsstudenter som ønsker å drive forskning som vil gagne BKKs virksomhet, vil også få tilbud om en finansiering. Tilbake ønsker BKK å få en tilstrømning av kompetent arbeidskraft som kan møte dagens behov i kraftbransjen. Et behov som bare vil stige i de kommende årene.

Avtalen innbærer også videre økonomiske fordeler for Høgskolen i Bergen. Høgskolen har lenge etterlyst midler til å oppruste sitt nåværende elektrokraft-laboratorium, til undervisning. Det får den muligheter til når BKK i de følgende to årene vil sponse skolen med 200.000 kroner.