— Vi er en stor og kapitalsterk bedrift som ønsker å ta ansvar for å skape vekst og utvikling i regionen, sier seniorrådgiver Mette Storvestre i BKK.

Denne uken vedtok styret i BKK å investere 15 millioner kroner i Fjord Invest Sørvest. Det er andre gang den vestnorske kraftgiganten investerer i såkornfond. Sist skjedde det da Sarsia Seed etablerte seg i Bergen i fjor høst.

Stor tro

— Det har i perioder vært tilnærmet kapitaltørke i distriktene. Vi har stor tro på at det finnes prosjekter som både kan bidra til skape utvikling og gi oss god avkastning, sier Mette Storvestre.

I Førde gleder daglig leder i Fjord Invest, Aud Ingrid Espeland, seg over BKKs beslutning. Selskapet fikk i fjor oppgaven med å skaffe private investorer til det nye fondet.

— Vi skal gå inn og være relativt aktive eiere som bidrar med å utvikle bedrifter. Vi tilfører ressurser på de felt bedriftene har svakheter og gir en ressurstilførsel utover vanlig kapital.

Fjord Invest Sørvest har med BKKs investering nådd minstekravet fra staten på den private kapitalen. Staten fyller opp med ansvarlig lånekapital. Dermed blir fondet på minst 200 millioner kroner. Tegningsfristen går ut 31. mars, og fortsatt er det plass til 25 millioner private kroner i fondet.

Skal hjelpe nyskapere

— Det meste skal i nvesteres i etablerte virksomheter. Det reduserer risikoen. Men vi skal også hjelpe nyskapere til å utvikle forretning av gode ideer.

BKK gjør investeringene sine via fond og ved vurdering av enkeltprosjekter.

— I fondene sitter det proffe team som kan vurdere de ulike investeringsmulighetene og avklare om dette er fornuftig å investere penger i.

Vi vurderer også enkeltselskaper og håper å koble oss mot noen av bedriftene og få en lyttepost inn til innovative miljøer for vår kjernevirksomhet, sier Mette Storvestre i BKK.