I budsjettet byrådet la frem ble det operert med 1,55 milliarder kroner i salgsgevinst. Nå ender kommune opp med 1,16 milliarder. Dermed er det langt mindre penger å rutte med for kommunen.

Bybanefondet

-Byrådet satser mye på å opprettholde så mye som mulig av den halve milliarden som ble satt av til investeringer, sier finansbyråd Trond Tystad.

De pengene vil gå til bygging av sykehjem, utbedringer og utbygging av skoler og bygging av barnehager. I tillegg er det i de opprinnelige planene satt av til:

  • Bybanefond 100 mill.
  • Kunstfond 50 mill. kr.
  • Sosialboliger 50 mill. kr.
  • Fonds i pensjonskassen 140 mill.
  • Driftsfond 700 mill.

Kutter i driftsfond

Byrådet har ikke bestemt seg for hvor det bør kuttes, men Tystad sier det ikke er nødvendig med et så stort driftsfond som planlagt. Avkastningen fra driftsfondet skulle erstatte den reduserte avkastningen fra BKK etter at kommunen solgte en tredel av aksjene sine. Men nå blir kommunen sittende igjen med flere aksjer, og dermed kan driftsfondet reduseres.

Det er og håp om at Bergen slipper å overføre 140 millioner kroner til pensjonskassen i form av en administrasjonsreserve og i stedet garantere for beløpet.

Det holder likevel ikke, og kan føre til smertelige kutt både i kunstfond, bybanefond og sosial boligbygging.

Redder budsjetter

I flere av landkommunene trekkes det nå et lettelsens sukk over at salget av BKK-aksjene nå endelig er i bok.

  • Os får 305 millioner kroner og har råd til å kjøre en langt mer hensynsfull nedbemanning enn først planlagt.
  • Askøy kommune får penger til Erdal ungdomsskole.
  • Lindås kommune, som har fått budsjettet i retur fra fylkesmannen to ganger, måtte ha kuttet enda mer brutalt i år om ikke salget hadde gått i orden.
  • Sund kommune har lagt inn fem millioner kroner i sitt driftsbudsjett som en direkte følge av BKK-salget.

Dette får kommunene

Bergen 1165,5 mill.

Askøy 85,3 mill.

Os* 305,5 mill.

Lindås 67,2 mill.

Fjell 65,2 mill.

Sund 35,1 mill

Kvam 30,9 mill.

Meland 26,1 mill.

Radøy 25,5, mill.

Voss 21,6 mill.

Fusa* 81,6 mill.

Øygarden 17,8 mill.

Osterøy* 78,6 mill.

Austrheim 15,0 mill.

Vaksdal 12,6 mill.

Gulen 9,4 mill.

Fedje 4,0 mill.

Masfjorden 3,6 mill.

Granvin 1,7 mill.

Egenkapital BKK 1200,0 mill.

Statkraft betaler 3.3 milliarder kroner.

  • Disse kommunene har solgt seg helt ut
FÅR PENGER: Råtne og falleferdige Erdal skole på Askøy er ett av prosjektene som kommer til å nyte godt at BBK-salget.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND