Økonomidirektør i konsernet, Birger Schønberg, bekrefter dette til Vaksdalposten. De 14 ansatte i VOE på Dale blir med over i BKK. Ingen mister jobben som følge av omorganiseringen.