JAN STEDJE jan.stedje@bt.noVestlandsgiganten som etter oppkjøp i vinter har økt til 300.000 strømkunder fortsetter å ligge på pristoppen. I tillegg har bergensselskapet falt ut av Konkurransetilsynets sist oppdaterte prisliste.Den listen avslører hvordan man har tenkt å møte våren. Det lille selskapet Kraftkompaniet Vest AS i Florø, som ikke kommer over 5000 kunder før tidligst om ett år, selger fortsatt strøm fem øre per kilowattime under det bergenserne må betale til BKK.For et årsforbruk på 25.000 kilowattimer (kWh) utgjør dette 1250 kroner ekstra for en husholdning som er BKK-kunde. Ifølge bladet Energi har også Oslo Energi "lidd" samme skjebne som BKK, og mangler i prissammenlikningen for landsdekkende leverandører av strøm til husholdningskunder. De aller fleste landsdekkende strømleverandører har fastsatt priser for de nærmeste vårukene som ligger betydelig under BKK.De fem billigste ligger alle under 37 øre/kWh (i tillegg kommer nettleien og moms på denne). Billigst av de landsdekkende er Kraftkompaniet Vest med 34,95 øre/kWh.Blant dem som kun leverer til sine lokale abonnenter er Modalen Kraftlag med sine 30,68 øre/kWh og Årdal kommunale Energiverk med 30,75 aller billigst i landet. Bergenserne må altså betale hele ti øre/kWh mer for samme vare.