• Å innføre boss-sug er som å gå fra kaggedo til vannklosett, sier Toralf Igesund i BIR Privat. Styret i selskapet ber nå politikerne om fullmakt til å legge rør i allerede åpne grøfter.

— Det haster skal vi rekke gravearbeidene i sentrumsgatene, pluss arbeidet med fjernvarme og bybane, sier Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef i BIR Privat.

Så legger han til: - Derfor ber vi bergenspolitikerne om først å gjøre et prinsippvedtak, slik at vi rekker de åpne grøftene. Deretter kan planene for boss-sug utredes slik saken krever.

Mye spart

— Hva hvis utredningen ender med nei til boss-sug?

— Da har vi fått noen meter med unødvendige rør i gaten. Men blir det ja, har vi spart mye ved å legge rørene når gatene er åpne.

Igesund sier at boss-suget som BIR ønsker å etablere i sentrum, er noe helt annet enn boss-sugene som enkelte boligområder allerede har. Her er det snakk om å lage et sammenhengende rørsystem under hele byen der bosset fraktes til en sentral, som gjerne kan ligge flere kilometer unna nedkastet.

Hele indre by

— Hva vil det koste å anlegge dette?

— Avhengig av hvor mange som blir koblet på, vil det koste 70-200 kroner pr. husstand årlig, ifølge foreløpige beregninger.

— Hvilke deler av Bergen skal omfattes av dette rørsystemet?

— Vi snakker om et rørsystem for hele indre by, fra Store Lungegårdsvann, rundt Puddefjorden til langt ut i Sandviken. Men et så omfattende anlegg vil ta mange år å få på plass.

— Hvor raskt trenger dere svar?

— Vi håper politikerne kan ta stilling til hastesaken like over ferien, sier Igesund.