RAGNHILD HOV

Forslaget er en del av en større nedbemanningsplan som sykehusledelsen skal presentere på et allmøte på Haukeland Universitetssykehus i ettermiddag.

Må kutte 150 årsverk

Styret har gitt sykehuset pålegg om å kutte 150 årsverk innen utgangen av året.

Samtidig har de tillitsvalgte også fått signaler om 100 nye årsverk i helseforetaket må kuttes neste år.

Ifølge planen skal det kuttes i alt 81 årsverk i somatisk sektor og 18 i psykiatrien. Disse 51 årsverkene skal tas fra administrasjonen, service og støttefunksjonene i foretaket.

Spesialsykehus

B-sykehuset på Melkeplassen er i dag en del av rehabiliteringstilbudet ved Haukeland Universitetssykehus. Sykehuset er et spesialsykehus for rehabilitering av ortopediske pasienter. Sykehuset gir behandlingstilbud til pasienter som skal rehabiliteres etter amputasjoner, lårhalsbrudd og hofteoperasjoner.

Blir sykehuset nedlagt, er det meningen pasientvirksomheten skal overføres til lokalsykehuset på Voss, Nordåstunet og til rehabiliteringsavdelingen på Haukeland sykehus.

I dag er det ca. 30 stillinger ved sykehuset.

Satser på naturlig avgang

Informasjonssjef i Helse Bergen, Mona Høgli, understreker at helseforetaket så langt er mulig vil unngå å si opp ansatte som følge av nedskjæringene.

— Vi vil i stedet kutte så mange stillinger som mulig ved naturlig avgang.

Blir B-sykehuset nedlagt, vil de ansatte få tilbud om annen jobb i foretaket.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Helse Bergen, Mette Mikkelsen, sier til bt.no at de ansatte er opprørte og urolige for fremtiden.

— Det er uunngåelig at nedskjæringene vil ramme pasientene. Vi har ikke flere stillinger vi kan avse nå, sier hun.