Institusjonene mente de hadde 85 millioner kroner til gode hos fylkeskommunen etter at staten overtok ansvaret for sykehustjenesten.

Fylkeskommunen har avvist kravet og mente at Helse Bergen uansett ville være den som måtte svare for kravet. Det er dette Tingretten har tatt til følge når de i dag avviste saken.