Overfor NRK ville hun ikke kommentere om hvorvidt hun har opptrådt uklokt. Men hun forsvarer at hun tok opp spørsmålet om byggingen av dokk i sentralstyret.

— I vår stilte jeg et spørsmål i sentralstyret. Det avstedkom ingen debatt i det hele tatt, og det var ingen argumentasjon, sier Knudsen.