TERJE ULVEDAL

— Eg måtte ta 10-12 pausar for å greie køyreturen. Kona har ikkje førarkort, seier Bakke til Dagbladet.

Ekteparet var på ferietur på Jostedalsbreen då han brått fekk kraftige smerter i brystet og pustevanskar. Dei bestemte seg for å oppsøkje sjukehuset i Lærdal. Etter å ha konferert med vakthavande lege, gav ei dame i resepsjonen beskjed om at han først måtte kontakte fastlegen sin. Bakke svarte at han budde i Drammen. Deretter rådde resepsjonisten Bakke til å gå til legekontoret i Lærdal.

— Eg blei fortalt at eg måtte rekne med eit par timar ventetid på legekontoret. Då mista eg motet, fortel drammensaren.

I staden sette ekteparet seg i bilen og køyrde heim. Då 66-åringen stoppa i garasjen heime, segna han om. I all hast blei han send med ambulanse til Sykehuset Buskerud der legane konstaterte hjarteinfarkt.

Etter eit to veker langt opphald er han no utskriven. Men hendinga i Lærdal har Bakke ikkje gløymt. No har han skrive brev til sjukehuset.

— Eg håpar eg aldri kjem tilbake til Lærdal nokon gong, seier han.

Sjukehuset beklagar at dei ikkje oppfatta situasjonen som så alvorleg som han tydelegvis var.

— På same tid stiller eg meg undrande til at pasienten heller ville køyre til Drammen enn å oppsøkje det lokale legekontoret, slik han fekk råd om, seier fungerande direktør Marta Finden Halset.

Fylkeslege Petter Øgar har førebels ikkje fått saka på sitt bord.

— I utgangspunket er ikkje eit sjukehus ein open butikk. På den andre sida må eit sjukehus, når det står eit menneske i døra, vurdere om det er behov for akutt hjelp. Dei må sondere terrenget, og gjere ei konkret vurdering. For trena helsepersonell vil det ofte vere relativt kurant å finne ut om dette må behandlast straks, seier Øgar som overfor Bergens Tidende understrekar at han ikkje kjenner den konkrete saka.