Avslaget begrunnes med at de som har avgitt stemme har gjort dette på lovligvis og at det ikke er lov å pålegge noen å stemme på nytt.

RV-leder Torstein Dahle betegner overfor btv dette som en meningsløs begrunnelse. RV ønsker ikke omvalg, men sender et svar til valgstyret hvor de hevder at denne begrunnelsen undergraver valgsystemet. I prakis sier de at det er lovlig å avholde valg uten at alle partiers stemmesedler er tilstede, sier Torstein Dahle til btv.