— Vi har lagt alle tallene frem for bystyret og har fått vurdert tre ulike løsninger. Dette skjer fullstendig åpent og bystyret står helt fritt til å velge den løsningene de måtte ønske.

Byrådet foreslår kombinasjon av brannstasjon og kontorer, slik bystyret har bedt om tidligere. Men har og utredet en løsning med privat bygging av kontorer og en løsning uten kontorer.

— Byrådet har forutsatt at vann- og avløpsgebyrene ikke skal øke mer enn det vi har lagt opp til i økonomiplanen.

— Kunne ikke det blitt reduserte gebyrer dersom man ikke bygger og flytter inn i de dyre kontorlokalene?

— Selvfølgelig. Det kunne vi gjort på mange måter.

Johnsen mener regnestykket ikke er så opplagt som Høyre vil ha det til. Kommunen sparer penger på leieutgifter, ved at avdelinger som i dag leier privat kan flytte over i frigitte kommunale lokaler etter VA-seksjonen.

— Totalbudsjettet blir en besparelse, men jeg ser det kan reises spørsmål i forhold til vann og avløp, sier Johnsen.