— Nils Gunnar Knutsen ville selv bestemme hvor mye tid han skulle bruke på klubbarbeid. Han ønsket heltid, men det hadde aldri før vært praktisert hos oss for lokale tillitsvalgte. Det vanlige hadde vært en til to dager i uken. Vi ble til slutt enige om tre dager, sier Audun Rønn til Bergens Tidende.

— Bedriften har konserntillitsvalgt på heltid som for tiden også har kontorsted i Bergen. Lokale klubbformenn kommer i tillegg, sier Rønn.

Uakseptabelt

Lederen for elektrobedriften avviser bestemt at han har utsatt Knutsen for noen form for trakassering.

— Bedriften kunne ikke akseptere hans fremgangsmåter når han ville fravike alle regler på dette felt. Han ville hele tiden gjøre som han selv syntes var best. Situasjonen som etter hvert utviklet seg, la han opp til selv, mener Rønn.

Velkommen tilbake

Disponenten understreker at Knutsen er velkommen tilbake til Sønnico på aktiv sykemelding.

— Vi har tilbudt ham klart definerte oppgaver, men han har gitt oss beskjed om at den type oppgaver ikke var aktuelt for ham. Knutsen er også velkommen tilbake når han er friskmeldt, sier Rønn.

Faglig uenighet

Disponenten sier han ikke har noe utestående med personen Knutsen. Uenigheten med ham går utelukkende på måten det faglige arbeidet skulle drives på.

— Bedriften har alltid lagt vekt på å ha et godt samarbeid med klubbapparatet. Det har vi også i dag. Opplegget nå er at klubbleder har tre dager i uken fast til dette og i tillegg får innvilget å bruke den tid som er nødvendig ut fra den dagsaktuelle situasjon, sier Rønn.