JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no

Det var påstanden fra staten, ved Samferdselsdepartementet, da saken mellom de seks klagerne og staten tok til i Bergen byrett i går.

De tre klagerne fra østsiden fnyser av tilbudet.

– De kan komme inn til oss og bo her noen måneder, da tenker jeg vi hadde hørt noe annet, sier en av de tre, Berit Veseth, til Bergens Tidende.

Advokat Magne Revheim la på vegne av de seks klagerne ned påstand om at staten dømmes til å betale klagerne erstatninger inntil kr. 300.000 for verdiforringelse på grunn av plager som skyldes Osterøybrua.

De seks klagerne krever erstatning av staten bl.a. på grunn av dårligere utsikt, mindre sol, vedvarende støyplager og skittent drensvann som griser til husvegger og vinduer. Advokat Thomas Svensen fra Regjeringsadvokatens kontor bestred ikke at broen har medført ulemper for klagerne. På den annen side hevdet han at staten bare kan være erstatningspliktig for plager som går ut over en viss såkalt tålegrense.

På denne bakgrunn mener staten at de av klagerne som bor vest for broen ikke har ulemper som gir dem krav på erstatning. Utsikten mot vest er ubeskåret, og støyulempene er mindre enn for dem østenfor.

De uheldige på østsiden, derimot, har utsikten rett inn i brokonstruksjonen, og påkjøringsrampene til broen gjør at disse er mer plaget av støy. Derfor altså tilbudet fra staten om 110.000 kroner, som blir blankt avvist.

Det er satt av i alt fire dager til denne saken i Bergen byrett.