– Vi kan dokumentere at det hvite utslippet til Birkelandsvatnet ikke stammer fra vår bedrift. Kurt Oddekalvs beskyldninger mot oss er grunnløse.

Det sier administrerende direktør Jarle Steen-Hansen i Steen-Hansen Maling AS på Ulsmåg til Bergens Tidende.

Onsdag skrev BT at Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund hadde funnet vannet i en bekk og deler av Birkelandsvatnet i Fana misfarget av et hvitt stoff. Oddekalv hevdet at forurensningen måtte stamme fra malingfabrikken og anmeldte Steen-Hansen Maling AS.

– Vi tok beskyldningen på alvor, forteller Jarle Steen-Hansen. — Vårt firma har alt på det tørre og har et utmerket forhold til alle offentlige kontrollorganer. Påstandene fra Oddekalv er riper i lakken vår, riper som vi mener er ufortjent, sier direktøren.

Sammen med fabrikksjef Stein Bendiksen og teknisk sjef Malvin Nordbø, forklarer Steen-Hansen at det er laget et system for oppsamling av eventuelle utslipp fra fabrikkanlegget. Dette systemet består av oppsamlingskummer plassert rundt om i og utenfor anlegget.

– Samme morgen som reportasjen sto på trykk i BT, samlet jeg vannprøver fra to av kummene, forteller Bendiksen.

– Jeg så ingen hvitfarge på vannet i kummene. Vannprøver som er analysert analysefirmaet Multiconsult viser at det ikke finnes malingsrester i dette vannet. Selv ytterst små mengder fargestoff ville ha vist igjen i prøvene. På denne bakgrunn kan vi konkludere at utslippet som farget deler av Birkelandsvatnet hvitt, ikke stammer fra oss, sier Bendiksen.

– Hvor det hvite stoffet stammer fra, får andre finne ut av, sier Steen-Hansen. - Vi har gitt våre opplysninger til politiet og fylkesmannens miljøvernavdeling. Jeg vil oppfordre Kurt Oddekalv om at han tar direkte kontakt med oss dersom han har mistanke om at vi har gjort noe galt. Da kan vi unngå å bli ufortjent beskyldt for å ha forurenset miljøet, sier Jarle Steen-Hansen.

ARNE NILSEN