EIRIK DAMSGAARDSIGBJØRN LINGA siglinga@online.no

— Vi er pålagt å sikre et område som vi ikke eier. Sameiet til beboerne er etter min mening den reelle grunneieren der steinblokken raste ut, sier Håkon Nesheim i Nes Bygg A/S.

Det brygger dermed opp til storkrangel om regningen for sikring av boligområdet, som kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner.

- Må gå til søksmål Det var tirsdag kveld en stein på seks tonn raste ned fra skråningen og raserte Hallgeir og Åslaug Løklingholms kjøkken.Nes Bygg A/S sier kommunen må gå til søksmål hvis de mener regningen hører hjemme hos dem. - Jobben vi gjorde ferdig i 1997 ble godkjent av kommunen.Og nå blir vi i tillegg pålagt å sikre eiendommer som andre naboer eier, sier Nesheim.

Tilbake i neste uke De to evakuerte familiene i Indre Arna kan trolig flytte hjem igjen innen utgangen av februar.Nes Bygg A/S møtte i går bydelsdirektør i Arna, Paal Fennell, og representanter for sameiet i boligområdet Teigane. Byggesaksavdelingens pålegg om utbedringer viser til paragraf 101 i plan- og bygningsloven.

— Kommunen forholder seg til hjemmelshaver, som er Nes Bygg A/S. Enten vil entreprenøren nå følge opp vedtaket og utbedre området, eller kommunen vil vurdere å iverksette arbeidet på grunneiers regning ved fristens utløp, forteller Fennell.

Fornøyd beboer Åslaug Løklingholm, som ble overrasket av en steinblokk på seks tonn mot hussiden, er fornøyd med at utbedringene vil skje raskt.

— Det er absolutt positivt at noe blir gjort og at våre ønsker ble hørt. Vi ønsker å flytte tilbake så snart som mulig, men ikke før alt er sikret og huset er bygd opp igjen slik det var, sier hun.Ingmar Ljones' høygravide datter er ikke i tvil om hvem som er grunneier av rasområdet:

— Vi har en kontrakt på et fellesareal som er blitt foreslått, men har ikke underskrevet den fordi vi ikke var fornøyde med forholdene. Også den rasrammede understreker at skyldspørsmålet ennå ikke er avklart. Hun peker på at verken kommune eller entreprenør står uten ansvar.

— Det er ikke riktig at det var trygt der da vi flyttet inn.Hadde rasfaren vært noe som oppsto i løpet av 20 år, kunne vi forstått det. Men det bør gå an å forutsi dette tre år frem i tid, sier Løklingholm.