• Det er svært skuffende at stortingsrepresentant May Britt Vihovde fra Hordaland går mot sitt eget fylke i Hardangerbru-saken.

Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) er provosert over uttalelsene til Venstre-politikeren på Hordalandsbenken i gårsdagens BT.

Her advarte hun mot forsøkene på «lure triks» for å få bygget den omstridte broen. Vihovde frykter at man bare kan droppe Nasjonal Transportplan hvis enkeltprosjekter blir presset frem slik hun hevder det nå legges opp til.

— Det er tull å påstå at det vil skape krøll for behandlingen av transportplanen om Hardangerbrua nå heises frem. Det er tvert imot helt uproblematisk, mener Hansen.

Dette begrunner Høyre-politikeren med at staten i beste fall ikke trenger å delta i finansieringen av broprosjektet. Hansen viser til at broselskapet selv har uttalt at det er mulig.

— Men Vihovde har vel et poeng når hun påpeker at broprosjektet vil kreve bygging av miljøtunneler på Hardangervidda for minst én milliard kroner?

— Nei, dette er to uavhengige prosjekter. Bygging av Hardangerbrua vil øke trafikken over Vidda, men forskere undersøker om dette vil tvinge frem tiltak på veien over Vidda av hensyn til villreinen. Denne kartleggingen må vi ta på alvor, men det er feil å knytte dette mot broprosjektet, mener Hansen.

Han ser lyst på muligheten for å få realisert broplanene, og berømmer Arbeiderpartiet for viljen til å legge trykk på saken frem mot behandlingen av Nasjonal Transportplan.

— Jeg håper på et bredt samarbeid i Stortinget. Signalene fra Ap, KrF og Frp er i hvert fall positive, i motsetning til det som kommer fra Venstre og Vihovde, mener Hansen.