— Alle de endringer og omorganiseringer som er gjort i kvinnens stilling har vært rettmessige. Det er ikke grunnlag for å kjenne disse ugyldig, sier regjeringsadvokat Thomas K. Svendsen.

BT skrev i går om en 55-årig kvinne som har vært ansatt i Forsvaret i 30 år. Hun føler seg skviset ut av sin stilling som kontorleder. Nå krever hun stillingen tilbake samt 350.000 kroner i erstatning.

Hun fortalte retten tirsdag at en offiser har trakassert henne i flere år, samt at hun blant annet er nektet tilgang til Forsvarets intranett, fratatt masternøkkel og autorisasjon til graderte arkiv, til tross for at hun var sikkerhetsoffiser. Hun sier også at hun i dag bare sitter igjen med enkle rutineoppgaver.

— Vi har et helt annet syn på dette. Vi kan ikke se at Forsvaret på noen av disse punktene har gjort noe rettsstridig, sier Svendsen, uten å ville utdype.

Ifølge kvinnens advokat skal vitner senere i saken bekrefte at offiseren skal ha vært i konflikt med andre ansatte også.

— Jeg har ingen kommentar til det. Det er heller ikke kjernen i denne saken. Vårt poeng er at arbeidsgiver har styringsrett. Samfunnet endrer seg. Da er det behov for å endre stillingsbeskrivelser også. Stillingen hennes er ikke endret ut over det som følger av arbeidsgivers styringsrett.