— At man vurderer en eventuell arbeidsrettssak, kan jeg bare registrere, sier styreleder ved Akvariet, Harald Kryvi. - Når det er sagt, håper jeg for begge siders skyld at vi kan unngå rettssak, både av økonomiske og praktiske grunner. Men dette må vi ta som det kommer. Styrelederen tilbakeviser påstander om at styret ikke har lagt nok vekt på ansiennitet i forbindelse med oppsigelsene.

— Ansiennitet har vært ett viktig kriterium for oss, i tillegg til kompetanse og sosiale forhold, sier han til BT. «Sterkt overbemannet»

Kryvi stiller seg også undrende til anklagen om at styret ikke har dokumentert godt nok behovet for så mange oppsigelser.

— Vi har hatt mange møter med de ansatte i januar, men det ble ikke stilt krav om ytterligere dokumentasjon før på det aller siste forhandlingsmøtet, sier han. - I rekken av alle disse møtene har heller ingen ansatte stilt spørsmål ved om Akvariet er overbemannet. Tvert imot, på et fellesmøte sa en av de ansatte at Akvariet er sterkt overbemannet. Han ble ikke motsagt.

Både broren og kjæresten til direktør Kees Ekeli er blant dem som beholder jobbene sine på Akvariet. Broren arbeider som røkter, mens kjæresten jobber i administrasjonen. At det i denne sammenhengen kan ha foregått noen som helst form for favorisering, avviser styrelederen helt. Kryvi opplyser at styret hele veien har vært informert om disse forholdene, og at direktør Ekeli har vært inhabil i alle styresaker som gjelder disse to personene:

— Derfor ser jeg dette som helt uproblematisk, sier han til BT. - Tung og trist tid

Kryvi har sittet i styret for Akvariet i ti år, og vært styreleder siden våren 2002. Denne uken har åtte ansatte fått beskjed om at de må slutte, og Kryvi legger ikke skjul på dette er en tøff periode.

— Dette er en tung og trist tid for alle det gjelder. Denne situasjonen er det ingen som ønsker seg, og jeg håper at det vil gå godt for alle som er involvert.