OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Etter at Terje Søviknes i går ettermiddag bestemte seg for å trekke seg fra stortingslisten, brettet Sortevik opp ermene og inntok førsteplassen på listen med loven i hånd. Venter ro og respekt — Jeg er verken jurist eller valglovekspert, men etter å ha konferert med generalsekretæren i Frp er jeg ikke i tvil om hva som er korrekt fremgangsmåte. Slik jeg ser det skal alle kandidatene rykke frem en plass på listen.Sortevik er også politisk nestformann i Hordaland Frp. Han understreker at selv om han er overbevist om hva som er korrekt fremgangsmåte, er det fylkesstyret i partiet som må fatte det endelige vedtaket. Det skjer fredag, og etterpå venter han fred og respekt for avgjørelsen.- Er ikke denne situasjonen så ekstraordinær og uforutsett at det likevel vil være naturlig å åpne for ny nominasjon?- Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det som er skjedd er i prinsippet ikke annerledes enn om vi hadde vært vitne til dødsfall blant en av listekandidatene. Partiet har klare retningslinjer, og de er forankret i valgloven.Sortevik avfeier også enhver tanke om å innkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte. Dersom det hadde vært aktuelt med et nytt nominasjonsmøte, ville det blitt sammensatt av nøyaktig de samme delegatene som møtte sist, understreker han. Dermed ville man ha vært like langt. - Jeg føler meg lurt Arne Sortevik legger også vekt på at det var klare flertall for kandidatene som vant i voteringene. - Derfor kan jeg rett og slett ikke se noen hensikt i å sette i gang en ny prosess. - Dette er ingen ønskesituasjon for meg personlig. Men jeg tror at det var en klok beslutning av Terje Søviknes å trekke seg. Han har gjort en brøler, og jeg legger ikke skjul på at jeg føler meg en smule lurt og er svært skuffet, for vi har gjennom mange år hatt et nært og fortrolig samarbeid, sier han.- Trass i alt det som nå er kommet for en dag, regner jeg ham fortsatt som en venn.