Kommuneadvokat Helge Strand har på bestilling fra byrådet vurdert kontraktene som ble inngått i forbindelse med Tall Ships Races.

Han har blant annet vurdert om følgende momenter er lovlige:

  • Kan kommunen trekke inn serveringsareal fra utesteder, for deretter å leie dem ut igjen til en høyere pris?
  • Kan kommunen kreve at utestedene kun serverer Hansa på disse serveringsarealene?
  • Kan kommunen tjene seks kroner per liter Hansa-øl som selges på disse arealene?

Helt lovlig

BT har en rekke ganger etterlyst advokatens utredning, men fått beskjed om at den ikke er offentliggjort ennå. Det stoppet ikke byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen fra å kommentere den i dagens bystyremøte.

Det gjorde hun etter at bystyrerepresentant Robert Monsen (H) stilte spørsmål om saken.

— I svaret fra kommuneadvokaten fremkommer det ganske tydelig at vi ikke har brutt alkoholloven. Vi hadde anledning til å trekke inn arealene og leie dem ut igjen for en høyere pris. Det er ikke lovstridig, sa hun, og pekte på at dette er presisert i de ulike avtalene de har med utestedene.- Så det er direkte feil det som er gjentatt gang etter gang i media, spurte Monsen.

— Det er direkte feil at kommunen ikke kunne trekke inn areal for å leie ut for andre priser, gjentok Stolt-Nielsen.

Kommenterte ikke

Byrådslederen gikk imidlertid ikke inn på noen av de andre momentene som er blitt kritisert i Hansa-avtalen. Fra kommunaldirektør Robert Rastad får vi opplyst at kommuneadvokaten ikke mener det er begått lovbrudd på disse områdene heller.

Kommuneadvokatens utredning blir ikke tilgjengelig før onsdag kveld, eller torsdag, sa byrådsleder Stolt-Nielsen fra talerstolen.

Kommunaldirektør Robert Rastad sier de jobber med å offentliggjøre hele dokumentet så snart det lar seg gjøre. Han oppsummerer den selv slik:

— Kommuneadvokaten har ikke funnet noen brudd på alkoholloven. Han sier vi hadde anledning til å dra inn arealer og leie dem ut igjen.

Advokaten har også vurdert saken opp mot Konkurranseloven, med tanke på eksklusivitetsavtalene kommunen gjorde med Hansa og Bir.

— Siden arrangementet var så kortvarig, har dette ikke påvirket konkurransesituasjonen ifølge utredningen, sier Rastad.

Kommuneadvokat Helge Strand har også vurdert sponsoravtalene som kommunen inngikk med blant andre Hansa.

— Her sier han at vi må få avklart om sponsoravtaler kan inneholde varer og tjenester. Da må det vurderes om dette skal gå inn under lov om offentlige anskaffelser. Det er åpenbart en gråsone her, og vi kommer til å be Næringsdepartementet om en avklaring av reglene, sier Rastad.

Oppsiktsvekkende

Ove Sverre Bjørdal (Sp) har klaget kommunens opptreden inn til Fylkesmannen. Fylkesmannen har deretter bedt kommunen om informasjon om kontraktene.

Bjørdal synes det er oppsiktsvekkende at byrådet referer fra ikke-offentliggjorte dokumenter i Tall Ships Race saken.

— Vi har ikke sett utredningen, så det er vanskelig å kommentere den. Men at det lå i avtalen gjør det ikke nødvendigvis lovlig, spørsmålet blir da om avtalen er lovlig.