Underdirektør Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet avviser bistandsadvokat Marie Sølveruds kritikk.

— Jeg tar avstand fra påstanden om at UD hadde gitt annerledes oppfølging i denne saken dersom det dreide seg om en etnisk norsk nordmann. Dette er et utsagn som må stå for bistandsadvokatens regning, sier Overland Andersen.

Han understreker at pakistansk politi er ansvarlig for etterforskningen.

— Gjerningsmannen er dessverre ikke pågrepet. UD har, gjennom ambassaden i Islamabad, vært i jevnlig kontakt med pakistansk politi når det gjelder utviklingen i denne saken, senest forrige måned, forklarer Overland Andersen.

— All informasjon vi mottar blir videreformidlet til norsk politi. De pårørendes bistandsadvokat er også blitt informert om status i saken ved sin kontakt med UD og ambassaden.

Overland Andersen sier videre at UD har anbefalt familiens søknad om å få oppnevnt en lokal bistandsadvokat i Pakistan.

— Vi vil fortsette å følge opp denne saken blant annet gjennom vår ambassade i Islamabad, sier underdirektøren.