— Vi foretok en nøye vurdering av saken basert på befaringer og saksgrunnlaget. Nå konstaterer jeg at Rakner trekker saken. Vi får se hva vi gjør med den under møtet, sier Hestetun.

— Advokaten retter en flengende kritikk mot kommunens og Fylkesmannens forvaltningsmessige håndtering av saken. Hva er din oppfatning av kritikken?

— Tidligere har politikerne fått kritikk, nå rettes kritikken mot forvaltningen. Dette bør du ta opp med byrådet, sier Hestetun.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, sier hun ikke er overrasket over at det nå kommer et økonomisk krav fra Byggteknikk.

— Det har vært varslet helt fra byrådet tok sin beslutning. Nå overlater vi denne saken til kommuneadvokaten for vurdering av den videre prosessen. Utover det har jeg ikke kommentarer, verken til kravet eller kritikken, sier hun.