Helse Bergen vil starte en forsøksordning med utdeling av heroin på Haukeland. Direktør for avdeling for rusmedisin, Ola Jøsendal, ønsker å etablere brukerrom for inntil 80 brukere hvor de kan få utlevert daglige doser heroin eller andre opiater. Dette skal skje under oppsyn av helsepersonell. Målet hans er å etablere prosjektet allerede innen september 2014.

Søknaden sendes Helsedepartementet i disse dager.

— Dette er det samme man har gjort i byer som Zurich og Amsterdam, blant annet. Resultatene derfra har vært veldig gode. Det er blitt mindre kriminalitet, lavere rekruttering i narkotikamiljøene, og de har kunnet vise til en nedgang i antall brukere, sier Jøsendal til BT.

Avvister kontant

Ut fra stemningen i departementet, kan Helse Bergen spare seg de frimerkekostnadene. Helseminister Bent Høie sier regjeringen ikke kommer til å legge til rette for en slik forsøksordning som Helse Bergen vil søke om.

- Hvorfor ikke?

— Vi har andre tilbud for den gruppen av personer som denne ordningen rettes mot. Kunnskapssenteret har laget en oppsummering som tilsier at dette ikke er et tilbud som vil hjelpe den gruppen. Ut fra de erfaringene andre land har hatt vil ikke dette bli en del av norsk helsevesen.

Høie er ikke blitt orientert tidligere om at helseforetaket ville søke om dette. Han vil ikke kommentere hvorvidt han er overrasket over forslaget eller ikke. Statsråden påpeker samtidig at Stortinget nylig behandlet rusmeldingen, hvor også dette temaet ble avvist.

— Alt dette tilsier at det ikke er noe grunnlag for å opprette noen forsøksordning nå. Regjeringen vil ikke legge til rette for det.

Stivbeint holdning

SV-leder Audun Lysbakken sitter i helsekomiteen på Stortinget. Han karakteriserer Høies avslag som «en stivbeint holdning».

VIL PRØVE: Audun Lysbakken mener det politiske Norge er for lite nytenkende når det gjelder rusomsorg.
Vegar Valde

— Jeg må si jeg synes det er trist at Høie ikke en gang vil se på søknaden. Jeg håper at Ola Jøsendal og Helse Bergen likevel sender søknaden og står på. Det er helt nødvendig at noen røsker i vanetenkningen til det politiske Norge når det gjelder rusomsorg. - Stemte dere for prøverordninger da rusmeldingen ble behandlet i Stortinget i vår?

— Vi har vært for forsøksordninger lenge, men dette var dessverre en av de kampene vi tapte i den rødgrønne regjeringen. Vår regjering turte for lite på dette området, og alt for mange av forslagene til Stoltenberg-utvalget ble lagt i skuffen. Jeg håper uansett at den dagen hvor det er mulig å få flertall for nytenkning i rusomsorgen nærmer seg.

Ikke overraskende

Gruppeleder for Ap i bystyret, Harald Schjelderup, konstaterer at Høie avviser forslaget.

— Det er dessverre ikke overraskende at han er så negativ. Ap i Bergen ønsker dette som en forsøksordning. For noen av de tyngste brukerne kan dette være det rette.

Schjelderup peker også på det faktum at kriminelle nettverk står bak heroindistribusjonen. En slik ordning ville kuttet båndene mellom behandling og kriminalitet som er forbundet med heroinmisbruk.

— Jeg er overbevist om at tiden jobber for dette forslaget. Ikke for alle, men for noen av de mest belastede rusmisbrukerne.

Sonde Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne mener man må innse at dagens narkotikapolitikk ikke fungerer godt nok.

— Det er tid for nytenkning. Erfaringene fra Amsterdam og Zürich tyder på at forsøksordningen i regi av Helse Bergen vil være et positivt bidrag.

Hva tenker du om å la Helse Bergen forsøke heroinutdeling?