Innholdet i tankene som eksploderte, var antatt å komme fra dette skipet. Søsterskipet er kjent for å ha dumpet giftig avfall utenfor Elfenbeinskysten i fjor.

Det var SFT som sist onsdag ba Vest Tank dokumentere hva tankselskapet tok imot fra båten «Probo Emu»., som la til kai i Sløvåg 16. oktober i fjor. Eksplosjonen skjedde 24. mai, over ni måneder seinere.

Men nå slår SFT fast at avfallet fra «Probo Emu». ikke var i tankene da de eksploderte. Det er i tråd med hva Vest Tank har hevdet i sitt brev til SFT.

Umiddelbart etter SFTs møte med Vest Tank i Gulen onsdag 4. juli, ble det tatt prøver av utvalgte tanker på bedriftens område, inkludert restslammet fra tankene tre og fire og oppsamlingsbassengene rundt.

Denne prøvetakingen ble gjort for å få bekreftet bedriftens egen rapportering. Resultatene fra disse prøvene foreligger i dag, og de bekrefter informasjonen som Vest Tank har kommet med, opplyser SFT i dag.

Slipper anmeldelse

Vest Tank har heller ikke brutt loven ved å ikke søke om importløyve for avfallet. SFT har tidligere varslet at de ville anmelde tankselskapet om avfallet på båten ikke var produsert om bord på båten. Det har Trafigura bekreftet at den ble overfor Vest Tank.

Vest Tank sendte rapporten til Statens forurensningstilsyn i går kveld. I den sier Vest Tank at avfall fra «Probo Emu». ble lagret på tankene som eksploderte, men at tankene siden ble vasket helt ned. Derfor er det umulig at avfallet fra båten kan ha hatt noe med eksplosjonen å gjøre, ifølge tankfirmaet.

Et av vedleggene i Vest Tank sin rapport, er fra laboratoriefirmaet Saybolt. De kontrollerte at tankene var vasket i november.

Luktproblemer Likevel er det flere blant naboene som har meldt at den samme typen lukt har ligget i Sløvåg siden høsten. Etter eksplosjonen ble luktproblemene for lokalbefolkningen så store at flere er blitt sykmeldt.

Søsterskipet til «Probo Emu». dumpet i fjor giftig avfall i Elfenbenskysten. Minst ti mennesker omkom, og flere tusen ble skadet. Firmaet som leide begge båtene, nederlandske Trafigura, har bekreftet at avfallet på de to skipene var det samme.