Det understreker Rune Solbakken, politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

Han beskriver politifolkenes oppgave i gitte situasjoner slik:

  • Hvis de ser noen som kjøper narkotika, skal de gripe inn overfor kjøper og selger.
  • Hvis de ser noen som mekker en sprøyte, er det snakk om bruk og besittelse. Da skal de ransake vedkommende og ta stoffet.
  • Hvis en person har tatt en sprøyte, må patruljen vurdere om vedkommende er i stand til å ta vare på seg selv. Hvis vedkommende er det, kan innbringelse eller bøtelegging være aktuelt.

Det finnes ingen instruks for hva politifolkene skal gjøre når de kommer over slike situasjoner.

— Disse vurderingene er en del av faget. Du kan ikke lage en instruks for det. Man må gjøre en politimessig vurdering i forhold til den situasjon som er der og da, sier Solbakken.

Han avviser at politifolk er instruert til å ikke reagere overfor brukere i parken.

— Det er ikke slik at det i praksis er lov å bruke narkotika i Nygårdsparken?

— Nei. Det er det ikke. Det er nulltoleranse i den sammenheng. Det er straffbart å besitte, bruke og omsette narkotika. Det er ingenting av det som er legalisert. Ikke i parken heller.