• Et uheldig enkelttilfelle, sier Erlend Midtun, tillitsvalgt for ambulansepersonellet i Bergen.

— Det er ikke min oppfatning at det er noen gjennomgangstone at narkomane behandles dårlig, sier Erlend Midtun, tillitsvalgt for ambulansepersonell i Bergen.

Midtun ønsker ikke å ta kritikk på vegne av ambulansepersonellet.

— Vi må først få lov til å jobbe med dette internt og se om det har foregått noe ureglementært som vi ikke ønsker å stå for. Det gjør vi med alle uønskede hendelser, uavhengig av om de kommer i avisen.

50.000 oppdrag årlig

Midtun understreker at ambulansetjenesten i Bergen med 300 ansatte årlig rykker ut til over 50.000 oppdrag.

— Når ting går galt, kommer vi først i alle slags rare situasjoner i alle samfunnslag. Ulike oppdrag krever ulike forholdsregler, og vi er opptatt av egen sikkerhet.

Siden han selv ikke var på stedet, ønsker han ikke å ta stilling til om hjelpen Johannessen fikk var god nok.

— Tatt i betraktning av hvor mange oppdrag vi har, får vi ikke mange klagesaker. Vi har mange flinke folk som står på hver dag, men det er tross alt mennesker som jobber med mennesker.

— Forstår du Johannessens reaksjon?

— Jeg kan godt forstå at de som ikke føler seg riktig behandlet, reagerer på det.

- Ømtålig sak

Midtun mener kombinasjonen av en rekke uheldige ting preger denne saken.

— Slik saken fremstår i BT, har det vært en travel dag i AMK med flere hendelser på samme tid som tyder på at informasjon fra AMK til bilen ble forvekslet, sier han.

Det tok 31 minutter før ambulansen kom frem til den skadede kvinnen. Midtun vil ikke ta stilling til om dette var lenge, men forteller at de daglig opplever å stå i trafikkø på grunn av arbeidet med Bybanen.

Midtun sier saken er ømtålig og vanskelig for ambulansetjenesten.

— Alle kommer i søkelyset, og det føles ikke alltid berettiget for oss som jobber i ambulansetjenesten. Vi gjør en god jobb og strekker oss ofte langt, mener Midtun.

VEGAR VALDE