Vedtaket om å ekskludere diabetikere fra Fengselsskolen, bygger på en medisinsk vurdering, sier Harald Føsker, direktør for Fengselsskolen og leder for aspirantnemnden.

— Rådet fra vår lege var klart og tydelig at personer som lider av diabetes ikke tilfredsstiller helsekravene til et såpass belastende yrke, sier Føsker.

Han avviser at opptakskravet virker diskriminerende for diabetikere.

— Det er en lang rekke krav til søkere til fengselsskolen, blant annet utdanning og vandel. Er det diskriminering hvis disse kravene ikke er oppfylt?, spør Føsker.

Opprør og gisselsituasjoner

Han sier at helsekravet er nødvendig i enkelte situasjoner, og viser blant annet til opprørs- og gisselsituasjoner.

— Hvorfor kan ufaglærte ekstrabetjenter med diabetes 1 arbeide i fengselet, mens de ikke får tatt utdannelsen?

— Jeg kjenner ikke til at noen med diabetes jobber i kriminalomsorgen, hvis de ikke har utviklet sykdommen etter de ble fast ansatt og dermed fått tilpasset arbeidet.

Han avviser at situasjonen er paradoksal.

— Bergen fengsel må ta ansvar for sine ansettelsesprosedyrer, mens aspirantnemnden er suverene på opptaket, sier Føsker.

- Fungerer godt

I motsetning til Fengselsskolen, ekskluderer ikke Bergen Fengsel diabetikere.

— Svært mange fungerer veldig godt med diabetes. Jeg har ikke noe å utsette på arbeidet de utfører, sier fungerende direktør i Bergen Fengsel, Kari Øvrebø.

Ved ansettelser av ekstrabetjenter blir det lagt vekt på alminnelig god helse, uten at diabetes er avgjørende. Til faste stillinger foretrekker fengselet faglærte betjenter, noe diabetikere med dagens ordning ikke kan bli.

— Burde Fengselsskolen åpne for diabetikere?

— Jeg synes det burde vært rom for å vurdere hvert enkelt tilfelle, men må bare forholde meg til det regelverket som er.