Onsdag ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker for drap i begynnelsen av februar på Brattholmen.

Nordhordland tingrett begrunner videre fengsling med at det klart vil virke støtende for allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet om mannen løslates.

Mannen har vært gjennom tre avhør og skal i ett nytt avhør. Politiet regner med at etterforskningen er ferdig i mai.

FORSVARER: Marius Wesenberg er forsvarer for 30-åringen som er siktet for drapet på Sotra i begynnelsen av februar.
ODD MEHUS (ARKIV)

— Ikke grunnlag for sjalusiTidligere har det vært antydet at sjalusi var tema for konflikten. Dette avviser Marius Wesenberg, siktedes forsvarer.

— Det er ikke grunnlag for å tro at dette stemmer, sier han.

Wesenberg fastholder at siktede forteller at han handlet i nødverge da en 31 år gammel mann ble knivstukket til døde.

— Vi er av den oppfatning at vitneforklaringer viser at dette var nødverge, sier Wesenberg.

Ser frem til rettssak

Dette står i kontrast til det Nordhordland tingrett skriver i fengslingskjennelsen. Der heter det:

«Retten legger avgjørende vekt på de vitneforklaringer som fremkommer av de nevnte dokumentene. Ut i fra den beskrivelsen som er gitt av hendelsesforløpet der er det ikke noe som indikerer at siktede har vært utsatt for et rettstridig angrep fra avdøde, slik siktede selv har forklart. Det er heller ikke noe som indikerer at siktede har hatt grunn til å oppfatte at han ble utsatt for et slikt angrep.»

— Når det gjelder rettens begrunnelse er det viktig å presisere at dette gjelder en kjennelse knyttet til begjæring om fengsling hvor det er tale om en mistankevurdering. Spørsmålet om straffeskyld skal underlegges en helt annen og vesentlig mer omfattende bevisvurdering. På bakgrunn av rettens kjennelse ser siktede frem til den grundigere behandlingen av spørsmålet, sier Wesenberg.

Han forteller at han klient er fortvilet over utfallet.

— Han er forferdelig ulykkelig over situasjonen.

Mannen har tatt betenkningstid på om han skal anke avgjørelsen til Nordhordland tingrett.

— Vi bruker noen dager til å vurdere dette, sier Wesenberg.

bt.no har ikke lyktes å få kommentar fra politiadvokat Eli Valheim.