Det kommer frem i en kjennelse avsagt i Gulating lagmannsrett. Det var vg.no som først skrev om saken, og retten mener Yndestad burde ha informert om e-posten og innholdet i den.

Avviser kritikk

Yndestad avviser at han har gjort noe kritikkverdig som forsvarer for en 33 år gammel mann i ankesaken i Gulating lagmannsrett.

— Kjennelsen er anket og jeg har ikke gjort noe galt. Informasjon som jeg mottar i forbindelse med en straffesak, på vegne av min klient, er fortrolig og underlagt taushetsplikt, sier Yndestad.

— Følgelig kan jeg ikke gå ut med opplysninger som tilflyter meg. Det ville være straffbart, fortsetter han.

Grov mishandling

33-åringen og to andre ble dømt i Bergen tingrett for å ha mishandlet og truet en annen mann i et narkooppgjør.

Ifølge vg.no hadde de blant annet trengt seg inn i leiligheten til en mann, bundet ham fast til en stol, urinert på ham og truet med å kappe av ham fingrene.

33-åringen fikk fengsel i 14 måneder og anket.

I lagmannsretten frikjente juryen ham, men fagdommerne satte frifinnelsen til side. Saken kom på ny opp for retten.

Det var 14. november i år at Yndestad mottok mailen fra en innsatt i Bergen fengsel. Avsenderen var dømt i saken med 33-åringen og skulle vitne i ankesaken. E-posten skulle til 33-åringen. I mailen ba fangen om at Yndestads klient betalte 50.000 kroner. Yndestad sendte mailen videre til 33-åringen.

Advokaten opplyser til bt.no at han ikke vet hvorfor e-posten ble sendt til ham, bortsett fra at han var forsvarer for 33-åringen.

- Fryktet represalier

Ifølge Yndestad var beløpet på 50.000 kroner penger som begge var dømt til å betale i erstatning. I kjennelsen fra lagmannsretten heter det at 33-åringen sa at han oppfattet mailen fra vitnet som en trussel.

Han fryktet at den andre ville forklare seg uriktig om hans rolle dersom han ikke betalte pengene. Han forklarte også at han var redd for hva som ville skje med ham når vitnet slapp ut av fengsel enten han betalte eller ikke.

«På tross av at tiltalte har denne oppfatningen konfronterte ikke advokat Yndestad på noe tidspunkt verken tiltalte eller vitnet med innholdet i mailen,» heter det i kjennelsen.

Ville beholde Yndestad

Dommeren har bedt politiet iverksette etterforskning.

— Jeg oppfatter det slik at det er en generell etterforskning av forholdet, og at den ikke er rettet direkte mot meg, sier Yndestad.

Lagmannsretten mener advokaten burde ha informert om mailen han videresendte og at han burde ha fratrådt som forsvarer.

Nå har altså retten fjernet ham fra saken, mot klientens ønske. Ankesaken er utsatt.