Nåværende eier Grei Invest AS avviser at de har gjort noe galt. De beklager også at de har blitt oppfattet som utilgjengelige av leieboerne.

— Bor det fortsatt mennesker i de omtalte ulovlige hyblene?

— De rommene som Kapital omtalte som ulovlige i sin artikkel, er tømt. Bruken av disse rommene opphørte innen 3 uker etter endelig avslag, altså innen rimelig tid. Det er viktig å presisere at vi hele tiden har hatt lov til å benytte rommene, mens selger og ansvarlig søker har forsøkt å få disse legalisert, sier investor Stig Grimeland (28).

- Ikke brannfarlige

— Hvordan svarer du på påstanden om at du har leid ut brannfarlige hybler?- Dette er ikke tilfelle. Det er tilstrekkelig med rømningsveier, seriekoblede røykvarslere på aller rom og brannslokningsapparater. Det er ikke krav om felles brannvarslingsanlegg, sier Grimeland.

— Var du klar over at du kjøpte en leiegård som var ulovlig utbygd av Sorbonne?

— Nei, dette kom til vår kjennskap en god stund etter transaksjonen. Vi reklamerte da umiddelbart skriftlig til selger, og de engasjerte Sweco Norge AS for å rette/legalisere tiltaket, sier Grimeland.

Sorbonne innrømmer feil

Tidligere eier Sorbonne Eiendom understreker at de alltid har hatt sikkerheten til beboerne i førersetet.— Dere er i en reklamasjonssak med Stig Grimeland. Har dere ført han bak lyset ved å ikke oppgi at dere har bygd ut leiegården uten tillatelse?

— Tilsynssaken kom til kjøpers og selgers kunnskap etter overtakelse var gjennomført. Vi tar kritikk, som profesjonell aktør, for at alle tillatelser ikke var på plass. Det er likevel viktig å påpeke at alt arbeidet vi avdekket som søknadspliktig ble søkt og godkjent , samt at våre leietakeres sikkerhet alltid har vært ivaretatt med slukkeutstyr, to alternative rømningsveier og tilstrekkelig brannprosjektering, sier investor Eirik Hokstad

Som tidligere eier er de nå i gang med å rette de ulovlige arealene, opplyser han.

— I ettertid har det vist seg at enkelte av arealene vi leide ut ikke var godkjent for varig opphold - og det må vi tåle å ta kritikk for. Vi har i henhold til kjøpekontrakten tilbudt å rette manglene, og Sweco Norge er engasjert til denne jobben. Vi har tro på at vi vil klare å løse dette, sier Hokstad.