Hun sier at sykepleierne ved det nyåpnede sykehjemmet har mindre oppgaver med vasking og matlaging enn ved andre.

I dag ble det kjent at sykepleierne ved Fyllingsdalen sykehjem truer med å si opp jobbene sine. I en bekymringsmelding til ledelsen skriver de blant annet at:

«Det blir så mye tid brukt på kjøkkenarbeid at vi ikke får tid til å utøve faglig sykepleier. Som sykepleier med 3 årlig utdannelse skal vi ta vare på dårlige og syke pasienter. Dette må det være mulighet til å utøve. I dag blir tiden til sykepleierne ofte brukt opp av matlaging, oppvask, måltidsservering, romvask, og annet arbeid som hindrer oss i å være hos pasientene ». Les hele meldingen her

Ikke riktig

Når BT snakker med henne, påpeker institusjonssjefen at at normalen ved andre sykehjem er at pleiepersonalet deler på å tilberede maten og servere den. I tillegg har ikke sykepleierne ved nye Fyllingsdalen sykehjem ansvar for middagslagingen, som andre har. Ved det nye hjemmet blir det levert varm middag hver dag mend pleiepersonalet som er på jobb må servere pasientene

En annen utfordring som sykepleierne tar opp i bekymringsmeldingen sin er at de må bruke tid på renhold. Styreren påpeker at ingen andre sykehjem har en så stor andel renholdere som Fyllingsdalen.

— Den daglige rengjøringen tas av renholdere.

— Hva er da utfordringen, ifølge deg?- Jeg tror den største utfordringen vi har er å jobbe med nye rutiner. Her på sykehjemmet er alle nye og alt er nytt. Når man begynner på et sykehjem kan man vanligvis spørre andre om hva som skal gjøres, og hva som er rutinene. Men her var alt nytt og alle nye. Hvor man fant utstyr, hvordan det var med bestilling av mat, alt var nytt for alle samtidig.

Skal hentes inn

Nordtveit sier det er syv sykepleierstillinger som ikke er besatt, og totalt ti personer som det søkes etter. En av disse besettes på mandag i 100 prosent. I tillegg er det også noen ledige hjelpepleierstillinger.

— De ubesatte stillingene dekker vi fortløpende med vikarer. Vi har ikke lavere bemanning på grunn av dette. I helgen styrket vi forøvrig bemanningen på grunn av én av pasientene.

Institutsjefen presiserer at de skal komme de ansatte i møte. Hun forteller at de allerede har hatt møter med sykepleierne etter at bekymringsmeldingen kom inn.

— Vi har fått en del innspill til løsninger de ser for seg kan avhjelpe situasjonen. Det har vi tatt med oss.

I forrige uke var det en samling med ledegruppen, der ble det drøftet hva som kan gjøres.

— Vi har igangsatt en prosess hvor sykepleierne skal være med. Det er de som står midt oppi utfordringene og kjenner hvor skoen trykker. De må være med og se hva vi kan gjøre av løsninger.

Ansatte med på avgjørelse

Nordtveit sier det for det meste handler om mer bemanning. I tillegg er sykepleierne frustrerte over at de må jobbe som kjøkken assistenter og tilberede frokost og lunsj.

— Da vi planla driften av sykehjemmet vurderte vi å ha egne kjøkkenassistenter, som man hadde på Florida sykehjem. Men i samråd med de ansatte ble dette valgt bort. Men dette kan vi se på igjen.